سه شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۸

نتایج آزمون علمی ادواری اردیبهشت 88 رایانه کار مالی مورخه 88/3/5

ردیف  نام و نام خانوادگی  نمره عملی 
1 حبیبه محمودیان  85
2 مریم منصوری  77
3 شبنم فاتحی  60
4 سیده ژیلا موسوی 77
5 زهرا فلاحتی  60
6 جعفر منصوری  80
7 ناصر کاظمی  70
8 محمد قره سید اصل  60
9 هادی یدالهی 70
10 روح اله محمدی  55
حسابداری صنعتی مورخه 88/3/1
1 یوسف سلیمان شرق 32
2 محسن صافی  50
3 مهناز قربانی  83
4 الهام قنبری  40
5 حمیده نوروزی  95
6 حسین صدقیانی  35
7 سمیرا فخیم مرادی  55
8 راحله همتی  73
9 رویا حاجی خواجلو  58
حقوق و دستمزد مورخه 88/3/1
1 پرناز بابائی  21
2 نفیسه فرنودکیا  35
رایانه کار مالی  مورخه 88/3/4
1 رعنا پور محمدی تقی  100
2 عاطفه نوید  100
3 افروز برومند  85
4 آرزو نمکی آذر 95
5 زهرا نقی پور  90
6 لیلا پاسباز  60
7 معصومه هراتی  72
8 معصومه علیزاده  92
9 نرکس پیر خواجه  80
10 عفت علیزاده  80
11 راحله حسن زاده بهنام  80
12 سحر ضیغمی  65
رایانه کار مالی  مورخه 88/3/3
1 ثریا سعیدی فر  90
2 فاطمه تارمی  86
3 الهام شاقی  77
4 مریم فرزین فر   95
5 وحید ثمین پور  50
6 بهرام صالحی میلانی  40
رایانه کار مالی مورخه 88/3/2
1 مهدی اسعدی نژاد  90
2 داود دانیالی  30
3 حسین حامد  20
4 محمدرضا اسماعیلی  50
5 مریم جام کوی 77
6 شهناز حنیف زاده  50
7 سعید فرشباف 50
8 محمدرضا سلطانی  20
حسابداری مالی 2 مورخه 88/3/1
1 سمانه فتح اله پور اصل  100
2 فاطمه نظری  77
3 رقیه احمدی  90
4 مهدی قربان زاده  98
5 مریم حسین زاده  49
6 واحد برزگری  62
7 فهیمه محمدی  82
8 سیمین دلیر بایرامی  70
9 بتول عبدی پور  98
10 یونس عطا فر  60
11 نسیم ابراهیم زاده  33
12 پریسا رضائی  15
13 سهراب حیدری  20
14 فرهاد حاتمی نیا  20
15 سجاد عبدی  64
16 اسکندر باباپور  95
17 وحیده قاسمیان  72
18 وحید رضا زاده  55
19 فریبا طالبی  93
20 محمدرضا اسمی  77
21 یوسف دواتگر بنام  65
22 میر امین ادراکی  11
23 فرشید رزقی پور  88
24 سیدخاطره سید حاجی آقایی  72
25 هاجر فرنودکیا 55
26 پریناز آذر مهر  67
27 مریم آذری نژاد 88
28 مهیار موسویان  87
29 زهرا سقائی  70
30 ویدا صادقی حکم آباد  78
31 آرمین علی مددی  75
32 فرشاد ستار پور  45
33 رامین علیاری  7
34 خسرو الیاسی  47
35 حسن موحد 78
36 الناز طوبائی ایلخچی  100
37 الهام نعمت زاده  80
38 میر وحید موسوی پور  42
39 صفیه جباری  76
40 اسرافیل همت جو  42
41 بهنام حسن زاده  46
42 عبداله سرباز جمشید  20
43 نیر سهرابی  صفر
44 مهدی خویی خانکندی  49
45 امیر سلطانی  60
46 سارا امامی  84
47 صغری درخشی  43
48 یاسر آقائی  17
49 رضا بنده خدا  30
50 مریم نورانی  27
51 سودابه سلمانی  7
52 سحر زینال زاده  87
53 زهرا نبی محمد حسن  96
54 فرنگیس رشید قلم  100
55 رقیه مددی  57
حسابداری مالی 1 مورخه 88/3/1
1 حسن متین  48
2 مهدی نوتانی  20
3 عطا حسن زاه  21
4 الهام رنجبران  93
5 محمد حاجی لیا آبادی  75
6 فاطمه طارمی  97
7 سعید حاجی محمدی  75
8 فرهاد حاتمی نیا  60
9 الهام شجاع زاده  53
10 محمد باقر طاهری  60
11 محمد امامی  32
12 موسی علی محمدی  55
13 رقیه صادق زاده 95
14 مینا جمیلی اسکوئی  92
15 ویدا محمد زاده  90
16 جمشید سلمانی  47
17 رضا بیات  17
18 جعفر زارع  72
19 بهروز میر آبی  93
20 وحید وحیدی  60
21 صمد عجم زاده  90
22 راحله سیفی زاده  85
23 الهه خدام  21
24 علیرضا طموسا 90
25 داود سلیمی 45
26 الهویردی سلیمان زاده  85
27 رضا بابائی  45
28 محمود انصاری  61
29 محمود اکبرزاده  43
30 شهناز حنیفه زاده  35
31 حسن هاشم پور  50
32 ایرج طاهری  60
33 رباب ملکی  40
34 الناز محمدی  95
35 محمد علی پاشاز اده  20
36 سعیده درستگار قوطان 84
37 وحید فیضی صالح  25
38 اکبر نریمانی  87
39 سید هادی حسین پور  78
40 افسانه محب هاشمی  87
41 وحید حیدری  73
42 ابوالفضل ناسوئی 58
43 حسن عباس پور  95
44 جعفر قلی پور  33
45 حسین مهرامی فر  60
46 حامدصبحی 36
47 رامین جهانی  43
48 وحید غفاری  46
49 مریم حاجی کوی 85
50 معمومه امید سروری  88
51 ثریا سعیدی فر  64
52 منوچهر حکیمی فر  17
53 حسین کنارنکی  40
54 شهر بانو علیزاده 42
55 حسین فروغی  95
56 جعفر منصوری  70
57 رقیه محمدی  39
58 فرزاد نژادی اورنگ 98
59 امیر هوراند قدیم  12
60 فرهاد محمد پور 70
61 لیلی خادم  35
62 فرامرز لنگی  15
63 مهدی ظهوری  10
64 میر امین ادراکی  32
65 محمدرضا جداری  15
66 فاطمه نوری  93
67 الهه سید رضائی  58
68 غزاله صدر  80
69 وحیده سلیم پور  53
70 اکبر باباز اده  79
71 ثریا عبدالهی  84
نوشته شده توسط روابط عمومی-سجاد اسدی در 13:14 |  لینک ثابت   •